Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Stacjonarne warsztaty dla dzieci "Zielone wyspy w mieście" gr I
PO/0005/War/2023

2023-02-25

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników

10:05 - 11:50

Zielone wyspy w mieście

Warsztaty mają na celu pokazać młodym mieszkańco miasta jak ważną rolę pełni w nim natura. POdczas spotkania uczestnicy będą tworzyć swoją własną :zieloną wyspę", czy to w postaci parku, placu zabaw czy kieszonkowego ogródka...
Kładziemy równocześnie nacisk na ekologię i recykling dlatego materiały użyte do warsztatów będą w większości w pełni biodegradalne.
Prowadzący

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz Centrale Lille. w 2011 r. ukończyła studia podyplomowe "Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich. Praktykujący architekt.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl