Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Stacjonarne warsztaty dla dzieci "Zielone wyspy w mieście" gr II
PO/0006/War/2023

2023-02-25

12:10 - 12:15

Powitanie uczestników

12:15 - 14:00

Zielone wyspy w mieście

Warsztaty mają na celu pokazać młodym mieszkańcom miasta jak ważną rolę pełni w nim natura. Podczas spotkania uczestnicy będą tworzyć swoją własną "zieloną wyspę", czy to w postaci parku, placu zabaw czy kieszonkowego ogródka....
Kładziemy równocześnie nacisk na ekologię i recykling dlatego materiały użyte do warsztatów będą w większości w pełni biodegradalne.
Prowadzący

Absolwentka Wydziału Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej oraz Centrale Lille. w 2011 r. ukończyła studia podyplomowe "Rewitalizacja architektoniczno-urbanistyczna obszarów miejskich. Praktykujący architekt.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Warsztaty
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl