Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa Architektów na przykładach szkód i roszczeń
ZP/0006/Std/2023

Uczestnik szkolenia poznał tematykę zagrożeń dotyczących odpowiedzialności cywilnej i zawodowej w związku z wykonywaniem zawodu projektanta Architekta

2023-02-24

12:00 - 14:00

Szkolenie

Prowadzący
Miejsce
ZPOIA RP
Jagiellońska 93
70-436 Szczecin
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl