Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów – praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
DS/0018/Std/2014

Poznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego oraz pracowni projektowej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2014-03-20

09:45 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:00

Odpowiedzialność cywilna – zagadnienia ogólne

 • Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa
 • Odpowiedzialność cywilna za podwykonawców
 • Odpowiedzialność cywilna za pracowników
 • Odpowiedzialność cywilna – przedawnienie roszczeń
 • Przykłady szkód i roszczeń

11:00 - 11:30

Odpowiedzialność zawodowa - Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC Architektów

 • Zacznijmy od obowiązującego prawa –Suma Gwarancyjna (Czy jest wystarczająca na pokrycie realnych roszczeń?)
 • Zakres przedmiotowy ubezpieczenia
 • Zakres podmiotowy ubezpieczenia
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – czasowy zakres ubezpieczenia

11:30 - 11:40

Przerwa na kawę

11:40 - 12:10

Odpowiedzialność zawodowa - Obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe OC Architektów c.d.

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – wyłączenia odpowiedzialności
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowiązki Ubezpieczyciela
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowiązki Ubezpieczonego
 • Przykłady szkód i roszczeń

12:10 - 13:10

Relacje; Inwestor/Zamawiający, a Architekt - dobrowolne ubezpieczenie OC Architektów/ pracowni architektonicznych – program IARP

 • Ubezpieczenie indywidualne nadwyżkowe Architekta
 •  Różnice pomiędzy odpowiedzialnością Architekta, a odpowiedzialnością z tytułu prowadzenia pracowni architektonicznej lub projektowej
 • Przykłady szkód i roszczeń
 • Sposób skutecznego zabezpieczenia prowadzonej działalności – Program IARP
 • Roszczenia w związku z naruszeniem Praw Autorskich
 • Pełnienie nadzoru autorskiego w kontekście odpowiedzialności
 • Rozszerzenia odpowiedzialności PZU w ramach Programu IARP:
- rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP i sanitarnych
- czynności zawodowych w zakresie geologii inżynierskiej
- czynności w zakresie geodezji
 • Przykłady szkód i konsekwencji w związku z działalnością Architektów i biur architektoniczno - projektowych
 • Jak konstruować umowy z Inwestorami, gwarancje rękojmi, kary umowne, odpowiedzialność za zobowiązania.

13:10 - 13:30

Podsumowanie szkolenia – najważniejsze aspekty poruszanych tematów. Pytania i dyskusja.

Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne