Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Procedury elektronicznego składania dokumentacji celem uzyskania pozwolenia na budowę”/szkolenie stacjonarne
DS/0009/War/2023

Cel szkolenia: Przedstawienie problematyki uzyskiwania pozwolenia na budowę w wersji elektronicznej.

2023-03-22

16:00 - 19:00

Procedura elektronicznego składania dokumentacji projektowej

Program szkolenia:
1. Cyfryzacja procesów budowlanych- stan obecny i plany (EDB, RWDZ, e-CRUB, c-KOB, SOPAB).
2. Omówienie podstawowych pojęć związanych z procedurą elektronicznego składania wniosku (e-Budownictwo, e-PUAP, formy e-podpisu).
3. Elektroniczne składanie wniosku- najczęstsze problemy.
4. Przygotowanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego w wersji elektronicznej.
5. Pytania.
 
Prowadzący

Specjalizuje się w prawie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Pracuje na stanowisku Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Zygmunta Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl