Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawa autorskie w inwestycjach budowlanych
WP/0015/Std/2023

Znajomość prawa autorskiego w odniesieniu do dokumentacji projektowych oraz inwestycji budowlanych.
Poznanie uniwersalnych zasad sporządzania umów dotyczących praw autorskich.

2023-04-20

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 16:30

Prawa autorskie w procesie inwestycyjno-budowlanym

16:30 - 17:00

Projekt koncepcyjny i projekt budowlany jako przedmiot ochrony prawa autorskiego

17:00 - 17:15

Przerwa

17:15 - 18:00

Projekt wykonawczy i dokumentacja warsztatowa jako przedmiot ochrony prawa autorskiego

18:00 - 18:30

Postanowienia umów dotyczące praw autorskich

18:30 - 19:00

Wybrane przykłady dozwolonego użytku chronionych utworów istotne dla inwestycji budowlanych

19:00 - 19:30

Dyskusja

Prowadzący
Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl