Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Prawa autorskie w umowie o prace projektowe
WP/0016/Std/2023

Znajomość zasad dotyczących konstruowania umowy o prace projektowe.
Poznanie uniwersalnych zasad sporządzania umowy o prace projektowe w zakresie praw autorskich lub udzielenia licencji.

2023-04-27

15:45 - 16:00

Rejestracja uczestników

16:00 - 17:15

Podstawowe postanowienia umowy o prace projektowe (przedmiot umowy, prawa i obowiązki stron, wynagrodzenie, terminy, odbiór, podwykonawstwo)

17:15 - 17:30

Przerwa

17:30 - 19:00

Postanowienia umowy o prace projektowe dotyczące praw autorskich

  1. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej lub udzielenie licencji
  2. Uniwersalne zasady sporządzania umowy o prace projektowe w zakresie praw autorskich
  3. Przykładowe postanowienia umowy o prace projektowe dotyczące praw autorskich

19:00 - 19:30

Dyskusja

Prowadzący

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl