Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Omówienie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie bezpiecznego usytuowania budynków ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej”.
DS/0018/Std/2023

Znajomość zasad uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej, niezbędnej do określenia bezpiecznych odległości pomiędzy ścianami zewnętrznymi sąsiadujących budynków.

2023-04-12

16:00 - 18:00

obowiązujące wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa usytuowania budynków ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej -wykład

PROGRAM SZKOLENIA :
  • Omówienie wymagań prawnych dot. zakresu i formy projektu budowlanego
    oraz wynikające z tego obowiązki dokonywania uzgodnień z rzeczoznawcą
    do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • Scharakteryzowanie najistotniejszych zasad obowiązujących w zakresie zapewniania  ograniczenia rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki.
  • Przedstawienie trybu ubiegania się o rozwiązania zamienne w zakresie nie spełnienia przepisów techniczno – budowlanych w zakresie usytuowania budynków względem siebie. 
  • Omówienie zasady wzajemnej współpracy architekta z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - dobre praktyki inżynierskie.
  • Podsumowanie i dyskusja.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okregowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl