Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wspieranie renowacji zasobu budowlanego w kierunku budownictwa zeroenergetycznego.
SL/0022/Std/2023

Uwarunkowania polityczno-ekonomiczno-prawne dla budownictwa zeroenergetycznego, m.in. Europejski Zielony Ład, Nowa europejska taksonomia, Krajowa długoterminowa strategia renowacji budynków. Charakterystyka energetyczna budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej, audyt energetyczny budynku - podstawowe pojęcia, rola poszczególnych dokumentów i sposoby ich sporządzania.
Możliwości finansowania poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii dla budynków istniejących oraz nowoprojektowanych.

2023-04-18

15:30 - 16:00

Wprowadzenie – Łukasz Sajewicz

16:00 - 18:30

Wykład – Szymon Liszka, Łukasz Rajek

1. Budynki zeroenergetyczne – uwarunkowanie polityczno-ekonomiczno-prawne:
- Europejski Zielony Ład,
- Nowa europejska taksonomia,
- Krajowa długoterminowa strategia renowacji budynków.
2. Charakterystyka energetyczna budynku, świadectwo charakterystyki energetycznej, audyt energetyczny budynku:
- rola i zakres poszczególnych dokumentów,
- podstawowe pojęcia,
- sposoby wyznaczania,
- przykłady zastosowań.
3. Finasowanie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii - budynki istniejące oraz zachęty dla budynków nowoprojektowanych:
- fundusz termomodernizacji i remontów,
- Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027,
- inne środki krajowe.
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl