Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ocieplenia od strony wewnętrznej. Zasady realizacji oraz przykłady.
PO/0023/Std/2023

1. Zagadnienia prawne.
2. Zalecenia Generalnego Konserwatora Zabytków.
3. Klasyfikacja rozwiązań dostępnych na rynku.
4. Ocieplenia cieplno-wilgotnościowego dla wybranych rozwiązań.
5. Studium przypadku - kamienica w Gdańsku.

2023-04-25

16:30 - 16:35

Powitanie uczestników

16:35 - 17:30

Ocieplenia od strony wewnętrznej. Zagadnienia prawne.

17:30 - 18:30

Ocieplenia od strony wewnętrznej. Zasady realizacji oraz przykłady.

18:30 - 19:00

Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl