Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Projektowanie budynków z uwzględnieniem potrzeb ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami (osoby z niepełnosprawnościami )” / SZKOLENIE STACJONARNE w siedzibie DSOIA RP
DS/0025/Std/2023

Znajomość zasad uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań ochrony przeciwpożarowej, niezbędnej do określenia warunków techniczno – budowlanych w zakresie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

2023-04-26

16:00 - 18:00

„Projektowanie budynków z uwzględnieniem potrzeb ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami -wykład

  • Omówienie wymagań prawnych dot. zakresu i formy projektu budowlanego oraz wynikające z tego obowiązki dokonywania uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  • Scharakteryzowanie najistotniejszych zasad obowiązujących w zakresie zapewniania warunków techniczno – budowlanych dot. ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Omówienie „Standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcje uniwersalnego projektowania – poradnik Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – Warszawa 2017 r.”
  • Rozwiązania zamienne w zakresie poprawy warunków ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Podsumowanie i dyskusja.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okregowa Izba Architektów RP
ul. Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl