Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ARCHITEKTA W ASPEKCIE DOŚWIADCZEŃ SĄDU DYSCYPLINARNEGO DSOIA RP W LATACH 2003-2023/SZKOLENIE STACJONARNE w siedzibie DSOIA RP
DS/0052/Std/2021

Znajomość kwestii odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących architektów .

2023-04-25

15:00 - 17:00

Odpowiedzialność dyscyplinarna architektów

1. Zapoznanie się z pracą Okręgowego Sądu DSOIA RP.
2. Omówienie  przepisów obowiązujących architektów , w tym  szczególnie reguł zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej Architektów ( KEZA).
3.  Udzielenie wskazówek- jak postępować aby nie narazić się na odpowiedzialność dyscyplinarną.
4.  Wskazanie jakie kary grożą architektowi z tytułu naruszenia przepisów.
5.  Omówienie kilku przykładowych spraw prowadzonych przez Sąd Dyscyplinarny DSOIA RP.

Szkolenie dotyczyć będzie głónie spraw z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej ale zostaną również poruszone sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową oraz z prawem autorskim.
 
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl