Zmiany w Prawie budowlanym 2023
SL/0027/Std/2023

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane przewiduje kolejne duże zmiany. Jakie zmiany nas czekają?

2023-05-11

14:30 - 17:30

Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane?

 • umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m² na podstawie jednolitej procedury;
 • rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia;
 • utworzenie Bazy Projektów Budowlanych;
 • wprowadzenie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;
 • usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych;
 • zmiany w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 • przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
 • rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy;
 • wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego;
 • wprowadzenie Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB);
 • rozbudowanie portalu E-budownictwo.
Prowadzący
Miejsce
Sala Sesyjna Ratusza
Plac Ratuszowy 1 w Bielsku-Białej
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: SARP O/ Bielsko-BiałaAby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!