Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty dla dzieci gr I "MOST, WIADUKT I KŁADKA"
PO/0016/War/2023

Pobudzanie świadomości architektonicznej i przestrzennej oraz rozwijanie kreatywności.

2023-05-27

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników

10:05 - 10:30

Prezentacja multimedialna

10:30 - 11:30

Warsztat praktyczny: praca nad makietą

11:30 - 12:00

Prezentacja i omówienie prac

Prowadzący

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pracuje w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. Kierownik projektu Edukator Architektoniczny, realizowanego od r. a. 2011/2012 na Wydziale Architektury PG. Współautorka ilustrowanego słownika dla dzieci Pomorskie ABC Przestrzeni, wydanego i finansowanego przez POOIA RP.

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pracuje w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. Od 2016 do 2019 roku pełnił funkcję Prodziekana ds. Kształcenia i Promocji Wydziału Architektury PG. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Od r. a. 2011/2012 współtworzy i prowadzi warsztaty Edukator Architektoniczny, współautor ilustrowanego słownika dla dzieci Pomorskie ABC Przestrzeni wydanego i finansowanego przez POOIA RP. Koordynator Programu Kształtowanie Przestrzeni przy Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl