Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty dla dzieci gr II "MOST, WIADUKT I KŁADKA"
PO/0018/War/2023

Pobudzanie świadomości architektonicznej i przestrzennej oraz rozwijanie kreatywności.

2023-05-27

12:30 - 12:35

Powitanie uczestników

12:35 - 13:00

Prezentacja multimedialna

13:00 - 14:00

Warsztat praktyczny: praca nad makietą

14:00 - 14:30

Prezentacja i omówienie prac

Prowadzący

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pracuje w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. Kierownik projektu Edukator Architektoniczny, realizowanego od r. a. 2011/2012 na Wydziale Architektury PG. Współautorka ilustrowanego słownika dla dzieci Pomorskie ABC Przestrzeni, wydanego i finansowanego przez POOIA RP.

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pracuje w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. Od 2016 do 2019 roku pełnił funkcję Prodziekana ds. Kształcenia i Promocji Wydziału Architektury PG. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Od r. a. 2011/2012 współtworzy i prowadzi warsztaty Edukator Architektoniczny, współautor ilustrowanego słownika dla dzieci Pomorskie ABC Przestrzeni wydanego i finansowanego przez POOIA RP. Koordynator Programu Kształtowanie Przestrzeni przy Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl