Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
PK/0021/Std/2014

Wymagania w zakresie energooszczędności budynków w świetle zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która obowiązuje od
od 1 stycznia 2014 roku.

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

2014-03-27

09:00 - 09:30

Rejestracja uczestników

09:30 - 10:15

Wskaźniki energetyczne budynku

Wskaźniki energii użytkowej, końcowej, pierwotnej i zależności
między nimi. Struktura zużycia energii w różnych rodzajach
budynków i jej wpływ na wskaźniki energetyczne.

10:15 - 10:30

Przerwa kawowa

10:30 - 11:15

Energooszczędność budynków w przepisach prawa

  • Nowe warunki techniczne w zakresie wymagań energooszczędności budynków.
  • Wymagania dotyczące izolacyjności przegród i zapotrzebowania na energię pierwotną.
  • Rzeczywisty obraz sytuacji – jak budowano w Polsce przez okres ostatnich 5 lat.
  • Projektowana charakterystyka energetyczna – coraz większy zakres analizy energetycznej na etapie projektu.

11:15 - 11:30

Pytania i dyskusja

Prowadzący

Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.

Miejsce
Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl