Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ochrona przeciwpożarowa budynków – część 1. Wymagania dotyczące dróg pożarowych w zabudowie wielorodzinnej.
SL/0029/Std/2023

Podstawowe zagadnienia związane z drogami pożarowymi na podstawie aktualnych przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. Rodzaje obiektów wymagających doprowadzenia drogi pożarowej. Klasyfikacja pożarowa budynków. Sposoby zapewnienia drogi pożarowej do budynków. Rozwiązania zamienne dla dróg pożarowych oraz praktyczne rozwiązania projektowe.

2023-05-31

15:00 - 18:00

Wykład

1.Wstęp
      1. Podstawy prawne.
      2. Droga pożarowa.
      3. Dojazd i dojście do działek budowlanych i budynków.
      4. Klasyfikacja pożarowa budynków – kategorie obiektów i grupy 
      wysokości.
2. Rodzaje obiektów wymagających doprowadzenia drogi pożarowej.
3. Sposoby zapewnienia drogi pożarowej do budynków.
      1. Wymagania podstawowe.
      2. Warunki lokalne.
      3. Dojścia z drogi pożarowej do obiektu budowlanego.
      4. Parametry techniczne drogi pożarowej.
4. Drogi pożarowe rozwiązania zamienne.
      1. Podstawy formalno-prawne.
      2. Przykłady rozwiązań zamiennych w zakresie dróg pożarowych.
5. Praktyczne rozwiązania projektowe dla dróg pożarowych.
      1.Omówienie przyjętych rozwiązań projektowych dla dróg
      pożarowych na podstawie wybranych koncepcji zagospodarowania
      terenu pod zabudowę mieszkaniową.
6. Pytania i odpowiedzi.
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl