Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

„Aspekty technologiczne w konserwacji i ochronie zabytków architektury. Elewacje obiektów zabytkowych”- wykład stacjonarny we Wrocławiu
DS/0019/War/2023

Poszerzenie wiedzy na temat aspektów technologicznych w konserwacji i ochronie zabytków architektury oraz elewacji obiektów zabytkowych.
Prowadzący
Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Zygmunta Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl