Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

"Projektowanie uniwesalne - jak projektować z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami "
DS/0020/War/2023

Zaznajomienie się z tematyką projektowania uniwersalnego .

2023-06-14

12:00 - 18:00

szkolenie merytoryczne oraz warsztatay

Prowadzący
Miejsce
Dolnosląska Okręgowa Izba Architektów RP
Zygmunta Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl