Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Stwierdzenie nieważności planu miejscowego - warsztaty online
WP/0033/Std/2023

Znajomość najważniejszych informacji dotyczących stwierdzenia nieważności planu miejscowego w trybie nadzorczym i na podstawie skargi do sądu administracyjnego oraz skutki stwierdzenia nieważności planu miejscowego.

2023-06-01

16:00 - 16:30

Stwierdzenie nieważności planu miejscowego w trybie nadzorczym

16:30 - 17:00

Stwierdzenie nieważności planu miejscowego na podstawie skargi do sądu administracyjnego

17:00 - 17:30

Skutki stwierdzenia nieważności planu miejscowego

Prowadzący

Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

Prowadzi szkolenia m.in. dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Firm Deweloperskich Oddział w Poznaniu, Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wolters Kluwer Polska.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl