Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Stwierdzenie nieważności planu miejscowego - warsztaty online
WP/0033/Std/2023

Znajomość najważniejszych informacji dotyczących stwierdzenia nieważności planu miejscowego w trybie nadzorczym i na podstawie skargi do sądu administracyjnego oraz skutki stwierdzenia nieważności planu miejscowego.

2023-06-01

16:00 - 16:30

Stwierdzenie nieważności planu miejscowego w trybie nadzorczym

16:30 - 17:00

Stwierdzenie nieważności planu miejscowego na podstawie skargi do sądu administracyjnego

17:00 - 17:30

Skutki stwierdzenia nieważności planu miejscowego

Prowadzący

Specjalizuje się w obsłudze spraw dotyczących nieruchomości i inwestycji budowlanych, w szczególności w zakresie postępowań o wydanie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę oraz legalizacyjnych. Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl