Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architektów - praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej
WM/0022/Std/2014

Poznanie podstawowych pojęć ubezpieczeniowych.

Możliwości i zakres ubezpieczenia zawodowego OC, indywidualnego oraz pracowni projektowej.

Praktyczne aspekty odpowiedzialności zawodowej.

2014-03-25

10:00 - 10:15

rejestracja uczestników

10:15 - 11:15

Odpowiedzianość cywilna - zagadnienia ogólne

1. Zagadnienia ogólne.
2. Obowiązkowe ubezpieczenia zawodowe architektów.
3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ubezpieczenia.
4. Pzykłady szkód i roszczeń.

11:15 - 11:45

odpowiedzialność zawodowa -obowiązkowe ubezpieczenie zawdowe

1. Dobrowolne ubezpieczenie OC architektów
2. Dobrowolne ubezpieczenie z tytułu prowadzenia pracowni architektonicznej. 
3. Rozszerzenia odpowiedzialności PZU w ramach Programu IARP.
4. Przykłady szkód i roszczeń w związku z naruszeniem praw autorskich.
5. Pełnienie nadzoru autorskiego w kontekście odpowiedzialności.
6. Jak konstruować umowy z Inwestorami. 

11:45 - 12:00

przerwa kawowa

12:00 - 12:30

Odpowiedzialność zawodowa - obowiązkowe ubezpieczenie O.C.c.d.

  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – wyłączenia odpowiedzialności
  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowiązki Ubezpieczyciela
  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC architektów – obowiązki Ubezpieczonego
  • Przykłady szkód i roszczeń

12:30 - 13:30

Relacje; Inwestor/Zamawiający, a Architekt - dobrowolne ubezpieczenie OC Architektów/ pracowni architektonicznych – program IARP

•Ubezpieczenie indywidualne nadwyżkowe Architekta • Różnice pomiędzy odpowiedzialnością Architekta, a odpowiedzialnością z tytułu prowadzenia pracowni architektonicznej lub projektowej •Przykłady szkód i roszczeń •Sposób skutecznego zabezpieczenia prowadzonej działalności – Program IARP •Roszczenia w związku z naruszeniem Praw Autorskich •Pełnienie nadzoru autorskiego w kontekście odpowiedzialności •Rozszerzenia odpowiedzialności PZU w ramach Programu IARP: - rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, BHP i sanitarnych - czynności zawodowych w zakresie geologii inżynierskiej - czynności w zakresie geodezji •Przykłady szkód i konsekwencji w związku z działalnością Architektów i biur architektoniczno - projektowych •Jak konstruować umowy z Inwestorami, gwarancje rękojmi, kary umowne, odpowiedzialność za zobowiązania.

13:30 - 14:30

Podsumowanie szkolenia - najważniejsze aspekty poruszanych tematów

Pytania i dyskusja
Prowadzący
Miejsce
sala wykładowa VIII piętro
1 Maja 13
10-117 Olsztyn