Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym.
SL/0038/Std/2023

Podstawowe informacje oraz przepisy dotyczące wentylacji w budownictwie mieszkaniowym. Podstawowe zasady projektowania instalacji wentylacji mechanicznej i hybrydowej, typowe błędy przy projektowaniu oraz przykłady rozwiązań.
Wentylacja i oddymianie garaży – podstawowe przepisy i zasady projektowania oraz przykłady rozwiązań.

2023-07-11

15:00 - 18:00

Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym.

Program:
1.  Podstawowe informacje oraz przepisy dotyczące wentylacji w budownictwie mieszkaniowym – Maciej Janicki.
2. Podstawowe zasady projektowania instalacji wentylacji mechanicznej i hybrydowej – Katarzyna Szybalska.
3. Typowe błędy przy projektowaniu instalacji – Maciej Janicki.
4. Instalacje wentylacji – przykłady rozwiązań. Katarzyna Szybalska.
5.  Wentylacja i oddymianie garaży – podstawowe przepisy i zasady projektowania – Dominika Szarowska.
6.  Oddymianie garaży – przykłady rozwiązań – Dominika Szarowska.
 
Prowadzący
Miejsce
Śląska Okręgowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl