PRACE PROJEKTOWE W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH - SPRAWY FORMALNE - USTAWA O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI
LO/0039/Std/2023

W naszym mieście jak i w całym kraju obecnie rewitalizowane są nie tylko pojedyncze budynki, ale całe kwartały zabudowy miejskiej, jest to zarazem nasze dziedzictwo i nasza przyszłość. Poświęcimy kilka wykładów na temat ochrony zabytków zarówno ze strony formalnej jak i technicznej. Na pierwszy ogień: sprawy formalno-prawne.
W tym roku przypada 20. rocznica przyjęcia ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa zawiera podstawowe pojęcia, określając strukturę systemu ochrony, wskazując obowiązki i uprawnienia właścicieli zabytków oraz służb konserwatorskich. W przygotowaniu jest również Krajowy program ochrony zabytków na lata 2023-2026. Wykład ma za zadanie szersze omówienie ustawy wraz formalnymi zagadnieniami współpracy przy uzgadnianiu projektów obiektów objętych ochroną konserwatorską. Będzie to okazja do wymiany doświadczeń z możliwością zadawania pytań Gościom specjalnym.

2023-09-19

16:30 - 16:45

16:45 - 17:45

Technologiczne aspekty konserwacji i ochrony zabytków architektury. Konserwacja wątków ceglanych i kamiennych

 

1.Nowoczesne techniki oczyszczania powierzchni w konserwacji elewacji i wnętrz

2.Konserwacja i restauracja wątków ceglanych i kamiennych

17:45 - 18:05

przerwa

18:05 - 20:00

PRACE PROJEKTOWE W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH - SPRAWY FORMALNE - USTAWA O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI

Wykład będzie dotyczył min. następujących zagadnień:

  • Podstawowe akty prawne i definicje - zmiany w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2023
  • Znaczenie obszaru konserwatorskiego - jakie wymagane uzgodnienia
  • Formy ochrony zabytków - konsekwencje dla procesów inwestycyjnych
  • Projektowanie i prowadzenie inwestycji w świetle ustawy Prawo budowlanego i Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (budowa, rozbudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania, remont, odtworzenie)
  • Kompetencje organu WKZ czy WUOZ w procesie inwestycyjnym (wytyczne konserwatorskie, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, prac konserwatorskich, innych działań, opinie odstępstwa o WT, uzgodnienia, …)
  • Obowiązki uczestników procesu budowlanego w obiektach zabytkowych (warunki z pozwoleń WKZ – np. zawiadomienia, zgłoszenia, dokumentacje powykonawcze, odbiory)
  • Wymagania wobec osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy obiektach zabytkowych
  • Uprawnienia WKZ w trakcie wykonywania robót budowlanych w zabytkach – istotne i nieistotne odstąpienia od projektu, prowadzenie prac bez pozwolenia - kary finansowe
  • Informacje, formularze 
Prowadzący

Wieloletni pracownik WUOZ, najpierw w delegaturze w Częstochowie WUOZ w Katowicach, następnie w Łodzi. Od lat zajmuje się zabytkową architekturą oraz obszarami znajdującymi się pod ochroną konserwatorską. Od 6 lat kieruje Wydziałem Zabytków Nieruchomych WUOZ w Łodzi.

Miejsce
Łódzka Okręgowa Izba Architektów RP
Północna 12
91-420 Łódź
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

725-488-715
lodzka.biuro@iarp.pl

Cel
Korzyści ze szkolenia to poznanie/utrwalenie ogólnych zasad inicjowania i prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z uzgodnieniami prac projektowych przy zabytkach, sporządzania dokumentów (wniosków, zawiadomień, zgłoszeń i projektu budowlanego) oraz wypełniania innych obowiązków w budownictwie przy sprawowaniu nadzoru przy zabytkach oraz omówienie wprowadzonych zmian w maju br.
Organizatorzy

organizator: RADASponsorzy
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!