Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Omówienie Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dn 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie dotyczącym ochrony przeciwpożarowej
PO/0040/Std/2023

Szkolenie z zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej budynków określonych w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225).

2023-09-05

16:00 - 16:05

Powitanie uczestników

16:05 - 19:00

Omówienie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225) w zakresie d

Szkolenie z zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej budynków określonych w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225).

Prowadzący

Magister inżynier pożarnictwa. W 2010 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego dla strażaków w służbie kandydackiej. Od tamtej pory pełni służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w której od blisko 10 lat zajmuje się szeroko rozumianą prewencją. Od 2021 roku posiada uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl