Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Reforma planowania przestrzennego /szkolenie stacjonarne w siedzibie DSOIA RP we Wrocławiu
DS/0028/War/2023

Znajomość głównych założeń i zmian wynikających z reformy planowania przestrzennego.

2023-11-09

10:30 - 14:30

„Reforma planowania przestrzennego” - szkolenie

Program szkolenia :
  1. Omówienie głównych założeń i celu zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  2. Partycypacja społeczna w procedurze planistycznej
  3. Plan ogólny gminy i strategia rozwoju gminy
  4. Zmiany w procedurze planistycznej
  5. Nowe zasady przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy
  6. Zintegrowane Plany Inwestycyjne i umowa urbanistyczna
  7. Rejestr Urbanistyczny
  8. Zagadnienia problemowe – pytania i wnioski.
Prowadzący

radca prawny w SWK Legal Sebzda-Załuska Wójcik Kamińska Radcowie Prawni sp. p.
Specjalizuje się w prawie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako wieloletni pracownik organów: nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno – budowlanej, a także pełniąc zastępstwo procesowe organów samorządowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Autorka publikacji z zakresu prawa nieruchomości.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Zygmunta Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl