Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z Prawa zamówień publicznych - część 1 ”/szkolenie on-line
DS/0030/War/2023

Cel szkolenia: zaznajomienie architektów z problematyką prawa zamówień publicznych .

2023-09-04

15:00 - 18:00

Prawo zamówień publicznych część 1

Program szkolenia:
 1. Tok procedur zamówieniowych, w których biorą udział architekci
  1. Przetarg nieograniczony
  2. Tryb podstawowy
  3. Konkurs
  4. Zamówienie z wolnej ręki
  5. Negocjacje bez ogłoszenia
 2. Dokumentacja zamówienia
  1. Zasady zgodnie, z którymi zamawiający powinien sporządzić dokumentację zamówienia
  2. Na jakie zapisy dokumentacji zamówienia architekt (jako wykonawca) powinien zwrócić uwagę ?
  3. Wniosek o wyjaśnienie dokumentacji zamówienia
  4. Zaskarżenie zapisów dokumentacji zamówienia
 3. Wymogi względem architekta (jako wykonawcy)
  1. Warunki udziału w postępowaniu
  2. Podstawy do wykluczenia
  3. Dokumentowanie spełnienia ustanowionych wymogów.
      4. Pytania i odpowiedzi.
 
Prowadzący

prawnik z kilkunastoletnim stażem w stosowaniu przepisów Pzp. Kieruje praktyką prawa zamówień publicznych w SWK Legal Sebzda-Załuska Wójcik Kamińska Radcowie Prawni sp.p. Zamówienia publiczne wykłada na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej. Przeprowadził ponad 250 praktycznych szkoleń. Autor i współautor 11 książek i ponad 100 artykułów.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Zygmunta Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl