Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Szkolenie z Prawa zamówień publicznych - część 2 ”/szkolenie on-line
DS/0031/War/2023

Cel szkolenia: zaznajomienie architektów z problematyką prawa zamówień publicznych .

2023-09-18

15:00 - 18:00

Prawo zamówień publicznych część 2

Program szkolenia:
 1. Oferta i udział w negocjacjach
  1. Sposób złożenia oferty
  2. Forma oferty oraz właściwy rodzaj podpisu
  3. Negocjacje
 2. Wybór oferty najkorzystniejszej i jego zaskarżenie
  1. Kryteria oceny oferty
  2. Tok oceny ofert
  3. Zaskarżenie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
 3. Umowa o zamówienie publiczne
  1. Niedozwolone klauzule umowne
  2. Zapisy umów o zamówienia, na które architekt (jako wykonawca) powinien zwrócić szczególną uwagę
  3. Modyfikacja treści umowy o zamówienie
        4. Pytania i odpowiedzi.
 
Prowadzący

prawnik z kilkunastoletnim stażem w stosowaniu przepisów Pzp. Kieruje praktyką prawa zamówień publicznych w SWK Legal Sebzda-Załuska Wójcik Kamińska Radcowie Prawni sp.p. Zamówienia publiczne wykłada na studiach podyplomowych na Politechnice Wrocławskiej. Przeprowadził ponad 250 praktycznych szkoleń. Autor i współautor 11 książek i ponad 100 artykułów.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Zygmunta Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl