Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Projektowanie obiektów medycznych - teoria, praktyka, rzeczywistość
LO/0024/Std/2014

Poszerzanie i zwiększanie wiedzy o najnowszych rozwiązaniach dotyczących projektowania różnego typu obiektów medycznych.

2014-04-02

11:30 - 11:45

Rejestracja uczestników

11:45 - 12:45

Konflikt interesów inwestora i użytkowników w tworzeniu programu medycznego

W wykładzie zostanie poruszony problem konfliktu przy tworzeniu programu medycznego. Omówione zostaną oczekiwania przyszłych użytkowników obiektu medycznego (lekarze, personel niższy medyczny, personel techniczny) w konfrontacji z możliwościami finansowymi inwestora (dyrektor szpitala, właściciel lub osoba zarządzająca) z punktu widzenia architekta (technologa), który musi znaleźć kompromis pomiędzy żądaniami stron z jednoczesnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów, wymogów technologii i możliwości technicznych.

12:45 - 13:00

Wyposażenie łazienek dla osób starszych i niepełnosprawnych

Produkty wyposażenia łazienek dla osób niepełnosprawnych oraz szeroko rozumiana komunikacji dotycząca ich funkcjonalności, doboru i montażu. Wystąpienie będzie zilustrowane zdjęciami spektakularnych polskich obiektów użyteczności publicznej wyposażonych w ciągu ostatnich 10 lat w produkty dla osób niepełnosprawnych produkcji firm Koło,  Keramag i Lehnen.

13:00 - 13:30

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w obiektach medycznych

13:30 - 13:45

Przerwa na kawę

Zapraszamy na kawę i poczęstunek.

13:45 - 14:05

„Plus dla Ciebie” - kompleksowe rozwiązanie w modernizacji i budowie placówek medycznych

„Plus dla Ciebie” to nowa formuła stworzona w odpowiedzi na potrzeby rynku, będąca efektem długoletniej współpracy z przedstawicielami sektora medycznego. Dzięki własnej produkcji firmy oraz jej współpracy z kompetentnymi partnerami w ofercie jest kompleksowa obsługa inwestycji, począwszy od dokonania analiz, uzgodnień, sporządzenia kalkulacji, planów poprzez zaprojektowanie, wybudowanie, wykończenie, instalację urządzeń aż po wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.

14:05 - 14:25

Wykładziny Forbo w placówkach medycznych

Zastosowanie podłóg Forbo, jako materiałów stosowanych w szpitalach, przychodniach i klinikach, ze względu na  ich odporność na rozwój bakterii, grzybów oraz bezpieczeństwo dla alergików.

14:25 - 15:25

Wymagania higieniczno - sanitarne, funkcjonalne i użytkowe w zakładach prowadzących działalność leczniczą

Wymagania lokalizacyjne i ogólnobudowlane dla zakładów opieki zdrowotnej. Wymagania higieniczno-sanitarne dla laboratoriów medycznych, bloków operacyjnych, gabinetów rentgenowskich i podobnych. Dostępność dla osób niepełnosprawnych w zakładach opieki zdrowotnej w świetle przepisów i rzeczywistości. Problematyka ergonomii w zakładach opieki zdrowotnej.

15:25 - 15:30

Pytania do prelegentów

15:30 - 16:00

Zwiedzanie zmodernizowanego Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego

Prowadzący
Absolwent Politechniki Łódzkiej, wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Laureat nagrody im. Waltera Henna. Od 1996 prowadzi działalność gospodarczą związaną z projektowaniem architektonicznym. Jest współwłaścicielem Pracowni Architektonicznej Atrium s.c. i członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów. Specjalizuje się w projektowaniu obiektów medycznych, farmaceutycznych oraz budynków z wymaganą specjalistyczną technologią.
Absolwentka Politechniki Łódzkiej, od 1993 roku prowadząca działalność w zakresie projektowania budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Rzeczoznawcza d/s sanitarno-higienicznych w zakresie budownictwa ogólnego i obiektów ochrony zdrowia oraz rzeczoznawca d/s bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie budownictwa ogólnego i obiektów ochrony zdrowia.
Miejsce
Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Pomorska 251 piętro II, sala wykładowa nr 1.17
Łódź
Organizatorzy
  • Współorganizator: EduArch Projekt
Sponsorzy