"NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM – rewolucja planistyczna.” 2 TERMIN
LO/0047/Std/2023

STACJONARNE (+ TEST TRANSMISJI ONLINE DO 100 os)

https://looia.clickmeeting.com/termin-ii-nowelizacja-ustawy-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym/register

Nowelizacja, przyjęta przez Sejm 7 lipca 2023 r. zapoczątkuje wprowadzanie gruntownej reformy systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce. Celem nowych uregulowań ma być zahamowanie chaosu urbanistycznego, który stał się już nie tylko problemem estetycznym, ale również ekonomicznym. Rosną wciąż koszty budowy dróg, infrastruktury technicznej, kulturalnej i społecznej oraz codziennych dojazdów z i do osiedli rozwijających się bez większej kontroli na obrzeżach lub w znacznej odległości od zagospodarowanych i w pełni wyposażonych ośrodków osadniczych.
Wprowadzanie w życie nowych przepisów będzie stopniowe i trwać będzie od 24 września 2023 r. do końca 2025 r

UWAGA:
TRANSMISJA ONLINE BĘDZIE TESTEM PLATFORMY (do 100os)
LINK DO TRANSMISJI DLA OSÓB KTÓRE NIE MOGĄ PRZYBYĆ
NA PRZYSTANEK ARCHITEKTURA2023-10-11

16:30 - 16:45

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

POWITANIE UCZESTNIKÓW

16:45 - 17:45

ETFE - elastyczność projektowania

ETFE można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka wydajność i trwałość powłoki budynku. Dzięki ETFE możesz spełnić swoje wymagania akustyczne, klimatyczne i architektoniczne, ponieważ nadaje się on do wszystkich klimatów i środowisk. Jest to ultralekka i wysoce przezroczysta okładzina, która umożliwia budowę wydajnych konstrukcji o maksymalnej wolnej rozpiętości. 
PREZENTACJA:
  • Ultralekkie ETFE dla atriów i dziedzińców
           termika / funkcja / realizacje
  • Ogród w bańce – architektura botaniczna ETFE
           fotosynteza / konstrukcja / realizacje
  • architektura ETFE w Łodzi i na świecie
            realizacje łódzkie / realizacje europejskie / realizacje ze świata
PROWADZĄCY:
ARCHITEKT JAN GAŁECKI -  ekspert firmy Vector Foiltec w krajach wschodniej UE. Project Manager architektury ETFE. Projektant centrum przesiadkowego Piotrkowska-Centrum zwanego „Stajnią Jednorożców”.

17:45 - 18:05

PRZERWA

18:05 - 20:00

NOWELIZACJA USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

REWOLUCJA W USTAWIE O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM - OMÓWIENIE ZMIAN
Wprowadzanie w życie nowych przepisów będzie stopniowe i trwać będzie odz 24 września 2023 r. do końca 2025 r.

Plan wykładu:

  1. Nowe akty planowania przestrzennego, w tym: plan ogólny gminy oraz zintegrowany plan inwestycyjny.

  2. Akty planowania przestrzennego a zasady wydawania inwestycyjnych decyzji administracyjnych takich jak: o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwoleń na budowę oraz zasady dokonywania zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych.

  3. Nowe zasady partycypacji społecznej oraz jawności procedur planistycznych i administracyjnych.

  4. Rejestr Urbanistyczny.

  5. Harmonogram wprowadzania nowych zasad planowania zagospodarowania przestrzennego.

  6. Wpływ zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego na procedury inwestycyjne.

GOŚĆ SPECJALNY: Dagmara Kafar

Specjalista z zakresu Prawa Budowlanego, autor wielu publikacji i książek z zakresu Praw Budowlanego. Wieloletni urzędnik organów administracji publicznej różnych szczebli w Łodzi. Do niedawna kierowała oddziałem wydającym, wszelkie decyzje administracyjne związane z inwestowaniem: od warunków zabudowy i ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez pozwolenia na budowę po zezwolenia na realizację inwestycji drogowych.

Prowadzący

 z wykształcenia urbanistka, przez całe życie zawodowe zajmuje się zasadami inwestowania:
początkowo jako pracownik organów administracji publicznej różnych szczebli, a obecnie jest konsultantką w
jednym z internetowych systemów prawnych, a także współpracuje z firmą projektową dającą również
kompleksowe wsparcie przy zarządzaniu procesami w budownictwie.
Od niemal 10 lat prowadzi liczne szkolenia, których przedmiotem są zasady prowadzenia procedur
administracyjnych na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji na podstawie przepisów zwykłych
oraz szczególnych. Jest autorką i współautorką kilku książek wydanych przez Wydawnictwo C.H.BECK oraz
licznych publikacji w prasie branżowej adresowanej do urzędników administracji publicznej oraz uczestników
procesu budowlanego – inwestorów, projektantów, inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz kierowników
budów.

Miejsce
ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
PÓŁNOCNA 12
ŁÓDŹ
Forma
Stacjonarne z transmisją internetową
Kontakt do organizatora

725-488-715
lodzka.biuro@iarp.pl

Cel
NABYCIE WIEDZY Z ZAKRESU PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO , WYDAWANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY , PRZYSWOJENIE ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Sponsorzy
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!