Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Omówienie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych
PO/0048/Std/2023

Szkolenie z zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej budynków określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

2023-10-10

16:00 - 16:05

Powitanie uczestników

16:05 - 19:00

Omówienie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzynych i Administracji ws przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

W trakcie szkolenia omówione zostanie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030). 

19:00 - 19:30

Dyskusja

Wykład zakończony będzie panelem dyskusyjnym, podczas którego będzie można podzielić się własnymi doświadczeniami i poznać stanowiska, problemy i oczekiwania na styku współpracy projektanta – rzeczoznawcy pożarowego – funkcjonariusza PSP przeprowadzającego czynności odbiorowe.

Prowadzący

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W 2010 r. ukończył studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego dla strażaków w służbie kandydackiej. Od tamtej pory pełni służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w której od blisko 10 lat zajmuje się szeroko rozumianą prewencją. Od 2021 roku posiada uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl