„RENOWACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH”
LO/0049/Std/2023

W związku z zaostrzającymi się wymaganiami przepisów prawa ws energooszczędności, termomodernizacja obiektów zabytkowych stała się niezwykle ważna. Podejmowane działania muszą uwzględniać wartość historyczną i artystyczną. W przypadku "docieplenia" murów mówimy o dwóch sposobach:
- zewnętrzna i wewnętrzna strona przegród. Szkolenie pozwoli na głębszą analizę problemu i próbę wskazania dobrego rozwiązania w danym przypadku.
min. Transport ciepła i wilgoci w przegrodach budowlanych – fizyka budowli czy wady i zalety ocieplania od wewnątrz.

2023-11-23

16:45 - 17:00

17:00 - 19:00

RENOWACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH

Omówienie głównych aspektów termomodernizacji obiektów zabytkowych - przedstawienie wad i zalet o raz rozwiązań
-  Ocieplenie od wewnątrz – kiedy stosować?
-  Komfort termiczny i fizyka budowli
-  Procedura planowania termoizolacji wewnętrznej
- Stosowane materiały termoizolacyjne
Prowadzący

Z wykształcenia inżynier budownictwa - absolwent dwóch politechnik. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. W 2022 r. obronił na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej doktorat nt. skuteczności wtórnych hydroizolacji poziomych wykonywanych metodą iniekcji chemicznej. Od 2005 r. jest związany z branżą chemii budowlanej. Od samego początku działalności w tej dziedzinie budownictwa jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących zabezpieczania budynków przed wodą, ze szczególnym uwzględnieniem renowacji budynków zawilgoconych. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji technicznych i naukowo-technicznych na temat hydroizolacji w budownictwie, diagnostyki oraz renowacji zawilgoconych budynków, a także budownictwa ekologicznego. Między innymi od ponad czterech lat publikuje artykuły w ramach autorskiego cyklu „HYDROIZOpedia, czyli renowacja zawilgoconych budynków w praktyce” w miesięczniku „Izolacje”.

Miejsce
ŁÓDZKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
PÓŁNOCNA 12
ŁÓDŹ
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

725-488-715
lodzka.biuro@iarp.pl

Cel
NABYCIE WIEDZY Z ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!