Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Rozwiązania technologiczne dla nowoczesnych fasad w świetle przepisów prawa
ZP/0002/Konf/2014

Wybrane rozwiązania techniczne i ich zastosowania architektoniczne dla nowoczesnych fasad.

Wymagania związane z oszczędnością energii na przykładzie pionowych oraz poziomych przegród przeszklonych w świetle Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 r. w Dz.U. nr. 152 jako poz. 926 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2014-04-10

11:45 - 12:00

Rejestracja uczestników

12:00 - 12:45

Pionowe przegrody przeszklone - zmiany wynikające z przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r

W wykładzie zostaną omówione i zestawione zmiany podstawowych parametrów związanych z oszkleniem przegród z podziałem na okres obowiązywania (do 31.12.2013, od 01.01.2014, od 01.01.2017, od 01.01.2021).
Podane zostaną przykłady rozwiązań polepszających izolacyjność cieplną przegród przeszklonych.
 
 

12:45 - 13:05

Poziome przegrody przeszklone i świetliki - zmiany wynikające z przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r

W wykładzie zostaną zaprezentowane i omówione zmiany parametrów współczynnika przenikania ciepła U w zależności od kąta nachylenia przegród wynikające z przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.
 

13:05 - 13:50

Właściwości akustyczne fasad aluminiowo-szklanych na przykładzie zrealizowanych projektów

Podczas wykładu zostaną przedstawione przykłady zrealizowanych projektów fasad aluminiowo-szklanych w kontekście ich właściwości akustycznych.

13:50 - 14:20

Dobór i zastosowanie szkła we współczesnych budynkach

Dobór i zastosowanie szkła we współczesnych budynkach, na bazie produktów AGC. 

14:20 - 14:35

Przerwa kawowa

14:35 - 15:00

Jak zaprojektować wejście z drzwiami automatycznymi w zgodzie z normami

W wykładzie zostaną przedstawione wymogi,  jak  prawidłowo zaprojektować wejście, wraz  z rozwinięciem na temat detali najnowszej normy 16005, dla wszystkich typów drzwi automatycznych.

15:00 - 15:20

Fasady Yawal - większe możliwości

W wykładzie zostaną poruszone kwestie związane z projektowaniem nowoczesnych fasad aluminiowych.
Omówione zostaną również nietypowe przypadki oraz możliwości ich rozwiązania. Wykład poprowadzi  Łukasz Barcz i Piotr Kanak, YAWAL s.a

15:20 - 15:55

Zastosowanie szyb w zależności od sposobu mocowania oraz miejsca wbudowania


Wykład będzie przedstawiał rodzaje szkła stosowanego w budownictwie. Omówione zostaną cechy charakterystyczne typowego szklenia. Będzie można również zapoznać się z tematem klasyfikacji szklenia zabezpieczającego ludzi. Zostanie poruszony temat zaleceń projektowych w zależności od sposobu mocowania oraz miejsca wbudowania.
 

15:55 - 16:10

Podsumowanie i dyskusja

Podsumowanie wykładów, pytania uczestników do prowadzących,  dyskusja dla chętnych indywidualne konsultacje techniczne.
Prowadzący

Ukończył Wydział Budownictwa Politechniki Warszawskiej w specjalności Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie. Od 1998 r. zdobywał doświadczenie zawodowe podczas pracy w firmie wykonawczej a następnie w biurach projektowych w Polsce i zagranicą. Był odpowiedzialny za przygotowanie projektów, ich koordynację i realizację. W 2002 r. otrzymał uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. W 2003 r. otrzymał uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. W 2004 r. założył pracownię projektową ESOX PROJEKT Sp. z o.o. świadczącą kompleksowe jak również dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta usługi projektowo – consultingowe w zakresie prac elewacyjnych, w której pełni nieprzerwanie funkcję prezesa zarządu. W 2013 r. recenzent poradnika wydanego przez ITB pt. „Elementy konstrukcyjne ze szkła budowlanego” autorstwa A. Piekarczuka. W trakcie swojej kariery zawodowej brał udział lub kierował zespołem przy realizacji elewacji w wielu prestiżowych obiektach np. „Stary Browar” Poznań, modernizacja „Katowickiego Spodka”, „Stacja metra Bajkonur” Ałmaty oraz przy licznych obiektach biurowych w kraju i zagranicą w tym z „zielonymi obiektami” z certyfikacją LEED oraz BREEAM również na najwyższym poziomie. W chwili obecnej nieustannie czuwa nad innowacyjnością elewacyjnych rozwiązań technologicznych, które mają na celu sprostać nie tylko obowiązującym normom, wizjom architektów, ale również dbać o budżet inwestorów.

Miejsce
Hotel Focus Szczecin
ul. Małopolska 23
70-515 Szczecin
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

91 434-74-64
zachodnio.pomorska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: EduArch Projekt
Warszawa, Solec 81B A51
a.berens@eduarch.pl

www.eduarch.pl
Organizator konferencji i szkoleń dla branży architektoniczno-budowlanej.

Sponsorzy