Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

SZTUKA MEDIACJI, czyli jak efektywnie rozwiązać (prawie) każdy konflikt (szkolenie on-line)
DS/0036/War/2023

Zapoznanie uczestników z wiedzą na temat umiejętności prowadzenia mediacji oraz rozwiązywania konfliktów .

2023-10-30

16:00 - 18:00

Webinar

ZAKRES MERYTORYCZNY
  • Mediacje jako metoda prowadzenia rozmów biznesowych w zawodzie architekta.
  • Jakie występują mechanizmy powstawania i eskalacji konfliktów oraz obszary, w których najczęściej występują spory?
  • Najbardziej efektywne techniki i strategie mediacyjne - skuteczne prowadzenie rozmów z inwestorami, klientami, podwykonawcami… Wspólne poszukiwanie rozwiązań.
  • Na czym polega rozwiązywanie sporów podczas realizacji zleceń i prowadzenia inwestycji?
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP (on-line)
Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl