Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Zmiany w ustawie Prawo budowlane w 2023 r.
PO/0055/Std/2023

Najnowsze zmiany w Prawie budowlanym
Przepisy techniczno-budowlane zapewniające dostępność architektoniczno-budowlaną osobom ze szczególnymi potrzebami Nowe instrumenty lokalizowania inwestycji - WZ i ZIP z uwzględnieniem przepisów przejściowych reformy planowania przestrzennego.

2023-10-24

16:00 - 16:05

Powitanie uczestników

16:05 - 17:00

Zmiany w ustawie Prawo budowlane w 2023 r.

1. Zmiany w Prawie budowlanym:
- wprowadzone od 1 października, 18 września, 11 września, 7 września, 3 września, 3 czerwca, 28 kwietnia, 23 kwietnia, 27 stycznia, 1 stycznia 2023 r.
- oczekujące na wejście w życie od 1 stycznia 2024 r. i 1 stycznia 2026 r.
- projektowane zmiany
2. Zmiany na liście robót nie wymagających pozwolenia na budowę
- nowe załączniki do zgłoszeń
3. Cyfrowe uzgadnianie projektów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
4. Zmiany na liście przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na środowisko

17:00 - 18:00

Zmiany w ustawie Prawo budowlane w 2023 r.

 1. Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zmiany warunków technicznych dla budynków – nowe standardy dostępności
 2. Nowe przepisy techniczno budowlane wdrażające standardy dostępności
 3. Elektromobilność i wymagania projektowe dla obiektów mieszkalnych i niemieszklanych
  1. Obiekty nowo-projektowane
  2. Obiekty przebudowywane i remontowane
  3. Obiekty istniejące

18:10 - 19:10

Zmiany w ustawie Prawo budowlane w 2023 r.

 1. Wymagalność WZ do zgłoszenia robót budowlanych
 2. Nowe zasady wydawania decyzji WZ
 3. Zintegrowany Plan Inwestycyjny – nowy instrument lokalizowania zamierzeń inwestycyjnych
 4. Przepisy przejściowe reformy planowania przestrzennego

19:10 - 20:00

Konsultacje i pytania

Konsultacje i pytania
Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl