Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Energooszczędność budynków w przepisach prawa budowlanego
PO/0025/Std/2014

Wymagania w zakresie energooszczędności budynków w świetle zmiany Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

2014-04-17

13:30 - 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 - 14:30

Wskaźniki energetyczne budynku

Wskaźniki energii użytkowej, końcowej, pierwotnej i zależności między nimi. Struktura zużycia energii w różnych rodzajach budynków i jej wpływ na wskaźniki energetyczne.

14:30 - 14:45

Warunki Techniczne 2014-2017-2021. Zmiany i konsekwencje.

14:45 - 15:00

Przerwa

15:00 - 15:30

Energooszczędność budynków w przepisach prawa

  • Nowe warunki techniczne w zakresie wymagań energooszczędności budynków. 
  • Wymagania dotyczące izolacyjności przegród i zapotrzebowania na energię pierwotną.
  • Rzeczywisty obraz sytuacji – jak budowano w Polsce przez okres ostatnich 5 lat.
  • Projektowana charakterystyka energetyczna – coraz większy zakres analizy energetycznej na etapie projektu.

15:30 - 16:00

Sposoby ograniczenia zużycia energii w budynkach. Systemy pasywne i aktywne,OZE.

16:00 - 16:30

Dyskusja i pytania

Prowadzący
Absolwent Politechniki Łódzkiej, magister inżynier budownictwa. Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Specyfikacji w Rockwool Polska Sp. z o. o., wcześniej, przez 6 lat był dyrektorem BuildDesk Polska Sp z o.o.. W 2006 roku pełnił funkcję menadżera do spraw efektywności energetycznej w
Rockwool Polska Sp z o.o. gdzie przygotowywał strategie biznesowe firm włączające efektywność energetyczną jako kluczowy czynnik.
W sumie 17.letnie doświadczenie zawodowe w zakresie efektywności energetycznej w budownictwie.
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk