BIM w zamówieniach publicznych
MP/0059/Std/2023

Szkolenie w zakresie wykorzystania narzędzi BIM

2023-10-30

17:00 - 17:05

Powitanie

17:05 - 18:00

BIM w zamówieniach publicznych

  1. Praktyczne aspekty wykorzystania metodyki BIM w ramach zamówień publicznych. 
  2. Sposoby efektywnego przygotowania dokumentacji na podstawie EIR (Employer’s Information Requirements). 
  3. Tworzenie BEP (BIM Execution Plan) dla etapu projektowego. 
  4. Kryteria wyboru LOD (Level of Detail) i LOI (Level of Information), uwzględniając wytyczne z norm ISO i PAS.

18:00 - 18:30

Dyskusja.
Prowadzący

Inżynier budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, instruktor oprogramowania Revit i Navisworks w bim.edu.pl specjalizujący się w tworzeniu przedmiarów materiałów w oparciu o modele, harmonogramów 4D, 5D oraz raportów kolizji

Prelegent, certyfikowany instruktor, właściciel i prowadzący zajęcia z koordynacji międzybranżowej w bim.edu.pl, asystent naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, autor wielu publikacji z zakresu teorii projektowania

Miejsce
Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
Forma
Stacjonarne z transmisją internetową
Kontakt do organizatora

12 427-26-47
malopolska@izbaarchitektow.pl

Cel
Dostarczenie praktycznych wskazówek, które umożliwiają optymalizację procesu tworzenia modelu BIM oraz dokumentacji w kontekście zamówień publicznych
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!