Montaż urządzeń grzewczych na biomasę (kominki, piece wolnostojące, piece i kuchnie kaflowe) w świetle obowiązujących przepisów
MA/0060/Std/2023

Szkolenie poprowadzi Mistrz Zduński Krzysztof Motel, m.in. Dyrektor ds. Usług w KOMO Sp. z o.o., Pierwszy Podstarszy Cechu Zdunów Polskich.

Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować - podać Imię i Nazwisko oraz adres e-mail i kliknąć „Zarejestruj się i dołącz” i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. W przypadku braku aplikacji zoom dołączenie możliwe wyłącznie z komputera.
Aby uruchomić spotkanie należy kliknąć „Uruchom spotkanie, potem albo dołączyć w aplikacji zoom - albo klinkąć link „Dołącz z przeglądarki”.

Kontakt do organizatora:
maria.mermer@mazowiecka.iarp.pl

Materiały ze szkolenia będą dostępne w zakładce „Pliki” po zalogowaniu się do Platformy IARP:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenia

Administratorem danych osobowych w związku ze szkoleniem jest IARP, wszelkie informacje znajdują się w na stronie:
https://mazowiecka.iarp.pl/?p=1444


2023-11-29

16:00 - 16:05

Powitanie uczestników

16:05 - 17:45

Urządzenia grzewcze na biomasę a ochrona środowiska

Zalety drewna kawałkowanego jako paliwa
Bezpieczeństwo energetyczne
Ekoprojekt - Normy unijne mające na celu ochronę środowiska
Europejski Zielony Ład
Praktyka państw członkowskich UE
Stan prawny i praktyka w Polsce
Badania Laboratoryjne urządzeń zasilanych drewnem
 

17:45 - 18:00

pytania i dyskusja

Miejsce
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
Koszykowa 54
00-646 Warszawa
Forma
Stacjonarne z transmisją internetową
Kontakt do organizatora

22 856-21-28
mazowiecka@izbaarchitektow.pl

Cel
Szerokie omówienie ekologicznego aspektu nowoczesnych urządzeń grzewczych na biomasę w kontekście przepisów europejskich i stanu prawnego w Polsce
Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!