Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nie pali się!
PK/0075/Std/2019

Systematyka podstawowych pojęć dotyczących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Projektowanie i zasady sytuowania budynków
z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań techniczno-użytkowych w świetle obowiązujących przepisów.

Przygotowanie dokumentacji projektowej
w nawiązaniu do zmian w Prawie budowlanym
i aktach wykonawczych.

2023-11-03

13:00 - 13:10

Rejestracja uczestników

13:10 - 14:10

Podstawowe pojęcia i definicje

  1. Klasyfikacja części budynków o różnym przeznaczeniu, odporność pożarowa budynku, odporność ogniowa oraz stopień rozprzestrzeniania ognia i palność elementów, ściany oddzielenia przeciwpożarowego
  2. Projektowanie, sposoby wyznaczania i weryfikowania wymaganych parametrów elementów budowlanych, przed zastosowaniem w dokumentacji (dokumenty, instrukcje ITB, normy itp.)
  3. Wpływ ww. parametrów na usytuowanie obiektów budowlanych i budynków

14:10 - 14:25

Promat - sponsor

PROMAT - bierna ochrona przeciwpożarowa - wystąpienie sponsora

14:25 - 14:40

Przerwa kawowa

14:40 - 16:10

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe

  1. Odległości pomiędzy budynkami na sąsiednich działkach
  2. Odległości projektowanych budynków od innych obiektów
  3. Odległości projektowanych budynków od niezabudowanej działki - odległości pomiędzy częściami tego samego budynku (np. część wyższa i część niższa) i wymagania pożarowe tych elementów
  4. Odległości projektowanych budynków od granicy lasu

16:10 - 16:25

Przerwa kawowa

16:25 - 17:55

Nowe Prawo budowlane

  1. Uzgodnienia i ekspertyzy ppoż. – kiedy wymagane
  2. Projekty techniczne urządzeń przeciwpożarowych
  3. Ochrona przeciwpożarowa budynków w kontekście Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Prowadzący

Mgr inż. Lucjan Gładysz: studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej - uzyskany tytuł: mgr inż. pożarnictwa; 1998-2003 - praca w jednostkach straży pożarnej; 1999-2003 - na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP w Przemyślu; 1995 - zdanie egzaminu i uzyskanie uprawnień rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; od 2003 - prowadzenie usług w zakresie rzeczoznawstwa i doradztwa przeciwpożarowego.
Ważniejsze obiekty uzgodnione pod względem spełnienia przepisów przeciwpożarowych i oddane do użytkowania: Zakłady produkcyjne KRONOSPAN - Mielec, Zakład HPL Pustków, Zakłady produkcyjne Grupy BRW (Mielec, Biłgoraj, Dachnów), niektóre obiekty technologiczne ZCH Organika Sarzyna, Obiekt Sky Tower we Wrocławiu oraz wiele innych obiektów - w tym budynków średniowysokich i wysokich mieszkalnych, piony nawodnione.

Miejsce
Siedziba PKOIA RP
Rynek 8
35-064 Rzeszów
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

17 862-28-89
podkarpacka@izbaarchitektow.pl

Sponsorzy