Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Reforma planowania przestrzennego (szkolenie online)
WP/0062/Std/2023

Poznanie najważniejszych informacji dotyczących nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., która została uchwalona dnia 7 lipca 2023 r.
Poznanie nowych zasad i definicji planistycznych oraz przepisów przejściowych.

2023-11-07

16:00 - 16:30

Nowe definicje

16:30 - 17:00

Plan ogólny

17:00 - 17:20

Plan miejscowy

17:20 - 17:30

Przerwa kawowa

17:30 - 18:00

Partycypacja społeczna

18:00 - 18:30

Warunki zabudowy

18:30 - 19:00

Zintegrowany plan inwestycyjny

19:00 - 19:30

Przepisy przejściowe

Prowadzący

Doradza kompleksowo przy przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych. Autor artykułów dotyczących zagadnień z zakresu nieruchomości i inwestycji budowlanych. Jest redaktorem i współautorem książki pt. „Inwestycje budowlane w praktyce”.

Prowadzi szkolenia m.in. dla Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Polskiego Związku Firm Deweloperskich Oddział w Poznaniu, Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Wolters Kluwer Polska.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl