Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Architekt jak challenger, czyli jak budować relacje biznesowe oraz sprzedawać usługi architektoniczne nie sprzedając i nie będąc sprzedawcą (webinar online)
WP/0068/Std/2023

Poznanie modelu Challanger, czyli nowoczesnego podejścia do budowania relacji biznesowych oraz sprzedaży usług architektonicznych.
Umiejętność rozpoznania u siebie pierwiastka Challanger – poznanie zasady takiego funkcjonowania i zachowania.
Poznanie różnych modeli budowania relacji biznesowych, zasad przejęcia kontroli nad relacją biznesową oraz procesem sprzedaży.

2023-11-16

16:00 - 18:00

Jak budować relacje biznesowe oraz sprzedawać usługi architektoniczne nie sprzedając i nie będąc sprzedawcą

  1. Filary biznesu - ciekawość, odwaga, kreatywność i partnerstwo w sojuszu ze sprzedażą. 
  2. Czy masz pierwiastek Challengera i jaki masz styl budowania relacji biznesowych?
  3. Jak edukować inwestorów i klientów, rozpoznawać ich prawdziwe potrzeby oraz kreować rozwiązania?
  4. Co decyduje o sukcesie w sprzedaży usług architektonicznych?
  5. Czym obecnie jest sprzedaż usług w branży architektonicznej?
  6. Na czym polega nowoczesna sprzedaż 4.0?
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl