Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Przepisy budowlane dotyczące nasłonecznienia mieszkań, szkół i placów zabaw.
SL/0070/Std/2023

Podstawowe terminy dotyczące nasłonecznienia przy projektowaniu.
Polskie przepisy i ich interpretacje. Przepisy zagraniczne. Nadchodzące zmiany w przepisach.
Wykreślanie linijki słońca w praktyce.

2023-11-14

15:00 - 18:00

Wykład

1. Podstawowe terminy
2. Polskie przepisy
3. Wady polskich przepisów
4. Przepisy zagraniczne
5. Próba waloryzacji przepisów dotyczących nasłonecznienia
6. Interpretacja polskich przepisów
7. Nadchodzące zmiany w przepisach
8. Wykreślanie linijki słońca      
 
Prowadzący

Architekt, uprawnienia od 2004 roku; członek SWOIA RP; Sekretarz KRIA RP V kadencji. Prezes SARP o. Kielce w latach 2014-2019.
Właściciel pracowni architektonicznej 2G Studio.

Miejsce
Śląska Okręowa Izba Architektów RP
3 Maja 11
40-096 Katowice
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl