Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty dla młodych twórców I grupa "Kolorowe wiatrakowe - żuławscy sąsiedzi w Gdańsku"
PO/0039/War/2023

2023-11-18

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników arch. Aneta Niedziałek

10:05 - 10:30

Wstęp do warsztatów

Mini wykład o krajobrazie Żuław - arch. Marta Koperska-Kośmicka

10:30 - 11:30

Budowanie modeli architektonicznych

11:30 - 12:00

Praca z modelem - malowanie

Prowadzący

architektka, adiunkt na Wydziale Architektury PG, autorka monografii o domach podcieniowych na Żuławach (2020) i książki dla dzieci pt. Raptularz Żuławski (2019), właścicielka pracowni projektowej i wydawnictwa TUGA Studio, regionalistka. Laureatka Nagrody Premiera dla najlepszych polskich doktoratów, stypendystka Marszałka Województwa Pomorskiego (InnoDoktorant, twórca kultury). Jej książka zdobyła wyróżnienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Ministra Edukacji Narodowej.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl