Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty dla młodych twórców II grupa "Kolorowe wiatrakowe - żuławscy sąsiedzi w Gdańsku"
PO/0040/War/2023

2023-11-18

12:15 - 12:20

Powitanie uczestników arch. Aneta Niedziałek

12:20 - 12:45

Wstęp do warsztatów

Mini wykład o krajobrazie Żuław - arch. Marta Koperska-Kośmicka

12:45 - 13:45

Budowanie modeli architektonicznych

13:45 - 14:15

Praca z modelem - malowanie

Prowadzący

architektka, adiunkt na Wydziale Architektury PG, autorka monografii o domach podcieniowych na Żuławach (2020) i książki dla dzieci pt. Raptularz Żuławski (2019), właścicielka pracowni projektowej i wydawnictwa TUGA Studio, regionalistka. Laureatka Nagrody Premiera dla najlepszych polskich doktoratów, stypendystka Marszałka Województwa Pomorskiego (InnoDoktorant, twórca kultury). Jej książka zdobyła wyróżnienie Generalnego Konserwatora Zabytków i Ministra Edukacji Narodowej.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl