Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz zmiany szczegółowego zakresu i formy PB
MA/0074/Std/2023

Omówienie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającej: rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2023-11-22

18:00 - 19:30

Omówienie nowelizacji warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Prowadzący
Miejsce
Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów RP
Koszykowa 54
00-675 Warszawa
Forma
Stacjonarne z transmisją internetową
Kontakt do organizatora

22 856-21-28
mazowiecka@izbaarchitektow.pl