Praktyczne zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurach Prawa budowlanego
SL/0075/Std/2023

Jakie obowiązki, prawa i przywileje ma inwestor a jakie urzędnik administracji budowlanej. Omówienie podstawowych zasad postępowania administracyjnego w procedurach Prawa budowlanego oraz wybranych problematycznych zagadnień z nimi związanych.

2023-11-30

14:30 - 17:30

1. Omówienie podstawowych obowiązków, praw i szczególnych przywilejów inwestora.
2. Omówienie ograniczonych praw urzędnika administracji budowlanej i jego obowiązków wobec inwestora - wg zasady: „Urząd przyjazny dla Inwestora”.
3. Podstawowe zasady postępowania administracyjnego w procedurach Prawa budowlanego: 
- zasada praworządności,
- zasada prawdy obiektywnej,
- zasada rozstrzygania na korzyść strony (której?),
- zasada szybkości postępowania,
- zasada polubownego rozstrzygania spraw,
- zasada pisemności.
4. Ostateczność a prawomocność decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Wykonalność decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Omówienie problematycznych zagadnień:
- formalne i faktyczne wszczęcie postępowania,
- kwalifikacja stron w postępowaniu dotyczącym pozwoleń na budowę,
- udzielanie pełnomocnictwa,
- obliczanie terminów i możliwości ich przedłużania,
- udostępnianie akt i projektów budowlanych do wglądu,
- zawieszenie postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę,
- ponaglenie na opieszałość organu,
- publiczne obwieszczanie o postępowaniu,
- błędy i niejasności w decyzjach.
7. Procedury odwoławcze, zażaleniowe i skargowe.
8. Postępowania nadzwyczajne w sprawach pozwoleń na budowę:
- postępowanie wznowieniowe.
- postępowanie nieważnościowe.
9. Wygaszenie pozwolenia na budowę.
 
Pytania i odpowiedzi
 
Prowadzący
Miejsce
Sala sesyjna Ratusza
Plac Ratuszowy 1
43-300 Bielsko-Biała
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

32 253-01-27
slaska@izbaarchitektow.pl

Organizatorzy

Współorganizator: SARP O/ Bielsko-BiałaAby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!