Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Uchwała Krajobrazowa Gdańska – jak projektować zgodnie z zasadami
PO/0077/Std/2023

Stosowanie zapisów Uchwały Krajobrazowej Gdańska w praktyce, podczas projektowania reklam i szyldów.

2023-12-08

13:00 - 13:05

Powitanie uczestników arch. Aneta Niedziałek

13:05 - 14:30

Uchwała Krajobrazowa Gdańska – jak projektować zgodnie z zasadami

- struktura Uchwały Krajobrazowej Gdańska z podziałem na obszary

- definicja reklamy

- typy szyldów i reklam, nomenklatura UKG

- przepisy ogólne i szczegółowe – omówienie dla najczęściej stosowanych typów reklamy

- procedury związane ze zgłoszeniem reklamy

14:30 - 15:00

Pytania i odpowiedzi

arch. Marta Nenycz-Galbierz
Jarosław Romanowski
Prowadzący
Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl