Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Przeniesienie praw autorskich do utworu architektonicznego
PO/0078/Std/2023

Szkolenie z zakresu sposobów rozporządzania prawami autorskimi do utworów architektonicznych oraz z zakresu formułowania postanowień umownych dotyczących praw autorskich do projektu.

2023-12-12

17:00 - 17:05

Powitanie uczestników arch. Aneta Niedziałek

17:05 - 17:25

Definicja utworu architektonicznego w rozumieniu prawa autorskiego w praktyce

17:25 - 17:40

Praktyczne spojrzenie na podział praw autorskich do utworu architektonicznego na prawa majątkowe i prawa osobiste

17:40 - 17:55

Podstawy korzystania przez inwestora z praw autorskich architekta

17:55 - 18:30

Uregulowanie praw autorskich do projektu w umowie z inwestorem (przykładowe postanowienia)

18:30 - 19:00

Pytania i odpowiedzi

Prowadzący

Adwokat, współautorka publikacji z zakresu prawa autorskiego i prawa do wizerunku, uczestniczka Kolegium Doktorskiego na Uniwersytecie Łódzkim, od 2016 roku prowadzi zajęcia dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej WNS UG z zakresu prawa autorskiego.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl