Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

JAK ZAWSZE MIEĆ CZAS I SKUTECZNIE REALIZOWAĆ CELE? o skutecznym planowaniu pracy w zawodzie architekta (online)
WP/0079/Std/2023

Poznanie metod i technik planowania pracy architekta, określania celów oraz pracy w oparciu o priorytety.
Poznanie technik radzenia sobie w sytuacjach pracy pod presją czasu.
Poznanie i rozpoznanie u siebie przyczyny prokrastynacji, odwlekania realizacji celów, braku motywacji.

2023-12-14

16:00 - 18:00

Jak zawsze mieć czas i skutecznie realizować cele?

  • Czym jest skuteczne planowanie pracy architekta oraz wyznaczanie celów?
  • Jakie są cele strategiczne w pracy architekta, a jakie cele operacyjne, pośrednie i szczegółowe?
  • Co to znaczy praca w oparciu o priorytety? Kryteria wyboru priorytetów - matryca Eisenhowera.
  • Jakie są skuteczne techniki planowania pracy architekta? Zasada SMART, praca blokowa, matryca celów, PARETO, pomodoro i inne.
  • Jakie są przyczyny odkładania celów, nierealizowania zadań, braku motywacji?
  • Umiejętność rozliczania celów, jako przejaw samodyscypliny i konsekwencji w działaniu.
Prowadzący

Od ponad 20 lat tworzy, współtworzy i wdraża kompleksowe programy szkoleniowe z zakresu rozwoju kompetencji pracowników, rozwoju kompetencji menedżerskich i rozwoju kompetencji osobistych. Na sali szkoleniowej przepracowała ponad 1500 dni.
Od ponad 8 lat aktywnie współpracuje z Okręgowymi Izbami Architektów RP.
Jest praktykiem design thinking, wdraża future thinking i innowacyjność w biznesie. W pracy skupia się na wymyślaniu autorskich programów, tworzeniu nowych jakości w organizacjach. Koncentruje się na uruchamianiu i pokazywaniu klientom ich potencjału, możliwości oraz zasobów.
Łączy doświadczenie sprzedażowe, menedżerskie i coachingowe, by jak najefektywniej wspierać klientów w procesie zmian i osiągania wymarzonych celów.
Oprócz szkoleń, specjalizuje się w tworzeniu i realizacji projektów rekrutacyjno-wdrożeniowych, mentoringowych, ścieżek kariery, ma również doświadczenie w realizacji projektów DC.
Od 2007 roku jest coachem praktykiem, zrealizowała ponad 450 procesów coachingowych i mentoringowych.

Miejsce
Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP
Stary Rynek 56
61-772 Poznań
Forma
Internetowe
Kontakt do organizatora

61 855-08-46
wielkopolska@izbaarchitektow.pl