Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Warsztaty dla dzieci gr I pt. "Zabawa w chowanego z budynkami"
PO/0001/War/2024

Zajęcia warsztatowe połączone z prezentacją multimedialną i dyskusją.

2024-01-13

10:00 - 10:05

Powitanie uczestników arch. Aneta Niedziałek

10:05 - 12:00

Zabawa w chowanego z budynkami

W efekcie warsztatów uczestnicy poznają sposoby efektów wizualnych za pomocą których można uzyskać odpowiednią jakość i wyraz estetyczny budynków znajdujących się w kontekście terenu. Nabędą również umiejętność kreatywnego myślenia i podniosą swoje umiejętności manualne.

Prowadzący

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pracuje w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. Od 2016 do 2019 roku pełnił funkcję Prodziekana ds. Kształcenia i Promocji Wydziału Architektury PG. Członek Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP. Od r. a. 2011/2012 współtworzy i prowadzi warsztaty Edukator Architektoniczny, współautor ilustrowanego słownika dla dzieci Pomorskie ABC Przestrzeni wydanego i finansowanego przez POOIA RP. Koordynator Programu Kształtowanie Przestrzeni przy Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP.

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pracuje w Katedrze Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych. Kierownik projektu Edukator Architektoniczny, realizowanego od r. a. 2011/2012 na Wydziale Architektury PG. Współautorka ilustrowanego słownika dla dzieci Pomorskie ABC Przestrzeni, wydanego i finansowanego przez POOIA RP.

Miejsce
Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP
Targ Węglowy 27
80-836 Gdańsk
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

58 300 06 56
pomorska@izbaarchitektow.pl