Powrót do archiwum

Szkolenie archiwalne

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – najważniejsze zmiany, jakie wejdą w dniu 1 kwietnia 2024 r. / szkolenie stacjonarne
DS/0005/War/2024

Cel szkolenia: znajomość zmian w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jakie wejdą od 1 kwietnia 2024 r.

2024-02-07

16:00 - 19:00

Wykład

Program szkolenia:
1. Omówienie przyczyn zmian w przepisach- #StopPatodeweloperka
2. Zmiany w budownictwie wielorodzinnym
2.1 Zwiększenie odległości między budynkami wielorodzinnymi na sąsiednich działkach
2.2 Zasady dotyczące przegród między balkonami
2.3 Wymogi w zakresie wielkości i wyposażenia placów zabaw
2.4 Rowerownie i wózkownie
3. Zmiany w wielkości lokali użytkowych
4. Rozwiązania w zakresie ograniczenia hałasu w budownictwie mieszkaniowym
5. Miejsca dla niepełnosprawnych w ogólnej liczbie miejsc postojowych
6. Zieleń na ogólnodostępnych placach i rynkach
7. Zabudowa produkcyjna i magazynowa a sąsiadująca zabudowa mieszkaniowa
8. Inne zmiany
8. Pytania. 
Prowadzący

Specjalizuje się w prawie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz procedurach administracyjnych. Pracuje na stanowisku Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Miejsce
Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP
Zygmunta Wróblewskiego 18
51-627 Wrocław
Forma
Stacjonarne
Kontakt do organizatora

71 344-33-69
dolnoslaska@izbaarchitektow.pl